Jistota v právu a realitách
Jistota v právu a realitách

Služby JUSTO Consulting pro majitele

Kompletní servis pro majitele nemovitostí

Postaráme se o veškeré aspekty spojené s vlastnictvím nemovitosti. Ozvěte se nám a při nezávazné schůzce společně vybereme oblasti, v nichž vám můžeme pomoci.

Služby při pronájmu

Zpracujeme odhad tržní ceny pronájmu vaší nemovitosti, na základě aktuální situace na trhu, stavu nemovitosti a atraktivity lokality.

Zajistíme technické posouzení stavu vaší nemovitosti a doporučíme a případně též obstaráme provedení potřebných designových či stavebních úprav před zahájením nabízení nemovitosti k pronájmu.

Vyhledáme pro vás vhodného nájemce vaší nemovitosti. Zajistíme potřebnou inzerci a další propagaci vaší nemovitosti a zorganizujeme prohlídky se zájemci. Zájemce o pronájem prověříme z hlediska jejich serióznosti a bonity a postaráme se o uzavření bezpečné nájemní smlouvy.

Postaráme se o dodržení vašich zákonných povinností spojených s vlastnictvím a pronajímáním nemovitosti. Zajistíme povinné revize, údržbu, opravy či zákonem vyžadovaný průkaz energetické náročnosti budovy. Zprostředkujeme vám poradenství ohledně zdanění vašich příjmů z pronájmu.

Zastoupíme vás při komunikaci s nájemci, úřady, správou domu a dalšími subjekty. Zajistíme průběžnou kontrolu stavu vaší nemovitosti a dodržování povinností nájemce a postaráme se o prodlužování a ukončování nájemních smluv. Zastoupíme vás na schůzích společenství vlastníků jednotek či bytového družstva.

Zajišťujeme evidenci a kontrolu plateb nájemného a plateb za služby ze strany nájemců. Připravujeme evidenční listy, předpisy plateb, roční vyúčtování služeb a zasíláme písemné upomínky nájemcům v případě neplacení, případně zajišťujeme právní vymáhání dlužných plateb.

Finanční a ekonomické služby

Posoudíme parametry vašeho stávajícího úvěru na bydlení a doporučíme vám jeho možné modifikace či refinancování, s cílem dosažení výhodnějších podmínek splácení. Zajistíme porovnání nabídek více poskytovatelů úvěrů a výběr nejvýhodnější varianty a zastoupíme vás při vyjednávání s bankami.

Zajistíme posouzení vašeho stávajícího pojištění nemovitosti a domácnosti a zprostředkujeme vám případné změny či aktualizace vašich pojistných smluv. Zajistíme vám poradenství při pojistných událostech a zastoupení při jednáních s pojišťovnou.

Posoudíme vaše aktuální náklady na provoz nemovitosti a doporučíme vám postup pro jejich případné snížení. Zajistíme poradenství ohledně možnosti získání dotací, ohledně zateplení, optimalizace vytápění a odběru vody nebo výběru dodavatele elektřiny, plynu či připojení k internetu.

Zpracujeme odhad tržní ceny vaší nemovitosti s ohledem na aktuální situaci na realitním trhu a s využitím cenových map a údajů o skutečně dosažených prodejních cenách nemovitostí v dané lokalitě. V případě vašeho zájmu vám poskytneme poradenství ohledně případného pronájmu či prodeje vaší nemovitosti.

Zajistíme potřebné účetní a daňové služby týkající se vlastnictví vaší nemovitosti.

Stavební a technické služby

Zajistíme posouzení stavu vaší nemovitosti z technického a stavebního hlediska a identifikaci případných vad nemovitosti. Předložíme vám doporučení ohledně případných oprav či adaptací vaší nemovitosti.

Postaráme se o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), který je dle zákona nutno nechat zpracovat v případě výstavby nové budovy, při větší změně stávající budovy a při pronájmu nebo prodeji budovy či bytu v bytovém domě.

Zajistíme vám veškeré služby týkající se designu a vybavení vaší nemovitosti, a to prostřednictvím kvalifikovaných designerů a architektů.

Zajistíme povinné revize, údržbu a opravy vaší nemovitosti, a to prostřednictvím příslušných kvalifikovaných pracovníků.

Postaráme se o realizaci stavebních úprav a rekonstrukcí vaší nemovitosti, a to prostřednictvím našich spolupracujících projektantů a stavebních společností.

Právní služby

Naši advokáti vám poskytnou veškeré právní služby týkající se vlastnictví či pronájmu vaší nemovitosti. V případě potřeby vás zastoupí při řešení vztahů se správou domu, s úřady, se sousedy či s nájemníky a připraví pro vás veškerou potřebnou právní dokumentaci.

Zprostředkujeme vám službu automatického hlídání jakýchkoli změn, zápisů či zahájených řízení ohledně vaší nemovitosti v katastru nemovitostí, přičemž v případě výskytu jakékoli takové změny jste ihned informováni zasláním e-mailové zprávy.

Zaujaly Vás naše služby? Pošlete nám zprávu

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Více informací

Cookies X